Produkcja wina w Mołdawii dostarcza znacznej części PKB

Mołdawia jest małym krajem położonym w południowo-wschodniej części Europy. Zajmuje powierzchnię 33,8 tys. km kw umiejscowioną między Ukrainą i Bułgarią, w międzyrzeczu Dniestru i Prutu. Dawniej tereny te nazywano Besarabią. W przeszłości Mołdawia była podporządkowana władcom polskim, węgierskim, tureckim (Imperium Osmańskiemu) i ZSRR. Po upadku tego ostatniego Mołdawia ogłosiła niepodległość 27 sierpnia 1991 roku. AdministracyjnieContinue reading Produkcja wina w Mołdawii dostarcza znacznej części PKB